Search results for ''

Brunswick Real Estate Capital summerar ett starkt 2020 och utökar teamet genom seniora rekryteringar

2020-12-16

Brunswick Real Estates (”Brunswick”) låneverksamhet kan summera ett starkt 2020 med fördubbling av förvaltat kapital och 5 miljarder kronor i utlåning till välrenommerade fastighetsbolag. Brunswick satsar på ytterligare tillväxt under kommande år och förstärker teamet genom ett flertal seniora rekryteringar.

Redan 2013 etablerade Brunswick Nordens första fond med inriktning mot säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter. Under 2020 lanserades Brunswicks tredje fastighetskreditfond med några av Nordens största institutionella investerare, såsom Folksam och KLP. Därmed fördubblades förvaltat kapital i fonderna till totalt 22 miljarder kronor. De två senaste fonderna har ett tydligt fokus på hållbara fastighetsinvesteringar och kan erbjuda gröna lån.

Total utlåning under året uppgick till rekordhöga 5 miljarder kronor och gröna lån utgör nu ca 1/3 av Fond IIs exponering. Bland låntagarna återfinns ett flertal av marknadens största fastighetsbolag, så som Balder och Castellum.

Pontus Sundin, vd Brunswick Real Estate Capital:
”Vi har gått i täten för fastighetsrelaterad private debt i Norden och det känns väldigt roligt att konstatera att vår affärsmodell blir ett allt viktigare alternativ till traditionella banklån. Långa, säkerställda lån och tydliga hållbarhetsmål är en attraktiv kombination för både låntagare och investerare.”

Vidare, tillträder Liselotte Hjorth som ny styrelseordförande för Brunswick Real Estate Capital. Liselotte har omfattande erfarenhet från bank, finans och fastigheter genom olika positioner inom SEB i Sverige och Tyskland.

Brunswick förstärker också teamet på investeringssidan genom Petra Fagrell och Christian Fredefors. Petra kommer senast från BNP Paribas i London och Christian kommer närmast från SBAB.

Pontus Sundin fortsätter:
”Att få förnyat förtroende från våra investerare och samtidigt attrahera seniora personer från branschen till nyckelpositioner inom verksamheten är ett riktigt styrkebesked. Teamet är rustat för tillväxt med uppbackning av en väldigt erfaren styrelse och investeringskommitté.”

För mer information:

Pontus Sundin, vd
t. +46 73 089 97 12
e: pontus.sundin@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estates fastighetskreditfonder

Brunswick Real Estate Capital Advisory AB (”Brunswick Real Estate Capital”) är en investeringsrådgivare till Brunswick Real Estate Capital, FCP-SIF (”Fonden”), en alternativ investeringsfond med flera sub-fonder under luxemburgsk rätt som erhållit tillstånd från finansinspektionen i Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Crestbrige Management Company S.A. är utsedd till extern AIF-förvaltare till Fonden.

Om Brunswick Real Estate

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Bolaget har upprepade gånger utsetts till bäst i klassen inom sina områden av Preqin och Euromoney. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com